Zicht op Architectuur


De Nieuwe Haagse School


De Nieuwe Haagse School, ofwel het Haags Expressionisme, is een bouwstijl van kort na de Eerste Wereldoorlog die typerend is voor het stadsbeeld van verschillende wijken in Den Haag. Deze bouwstijl vormde de tegenhanger van de Amsterdamse School met haar overdadige vormentaal. De Nieuwe Haagse School wordt gekenmerkt door het gebruik van zorgvuldig vervaardigde bakstenen met diep liggende voegen, terwijl de architectonische vormgeving kubistisch is en ornamentiek ontbreekt. Deze stroming stond sterk onder invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.


We beginnen onze tocht bij het eerste bouwwerk waarin het Haagse expressionisme zich manifesteerde: de woonflat ‘Boschzicht’ op de hoek van de Benoordenhoutseweg. Daarna vervolgen we onze weg in het Benoordenhout, waar enkele fraaie voorbeelden van de Haagse School te vinden zijn, waaronder het Maerlantlyceum, waarin ook de invloed van Dudok waarneembaar is. Hier zijn ook veel gebouwen van Co Brandes te vinden, die als architect in Den Haag zeer productief is geweest. Hij bouwde talrijke woningen, flats en scholen, met als hoogtepunt de villawijk Marlot, het laatste onderdeel van onze tocht. Marlot voldoet als geen andere wijk in Den Haag aan de doelstellingen van de gemeentelijke Schoonheidscommissie, waarbij eenheid en esthetische kwaliteit voorop stonden.