Zicht op Architectuur


Rondleidingen rondom het centrumGeschiedenis
Omdat Den Haag tot in de 19e eeuw nooit stadsrechten in de middeleeuwse zin van het woord heeft gehad, moest de nederzetting ’s-Gravenhage het zonder verdedigingsgordel stellen. Om het dorp toch enige bescherming te bieden liet prins Maurits tussen 1613 en 1619 een grachtengordel aanleggen, die nog steeds compleet intact is.
In 1811, ten tijde van de Franse overheersing, werd het dorp Den Haag tot stad verheven. Het zou echter nog tot de tweede helft van de negentiende eeuw duren voordat er sprake was van grootschalige stedelijke ontwikkelingen en bouwactiviteiten. De begrenzing van het stedelijke gebied door de grachten was namelijk zo ruim gekozen dat er lange tijd genoeg ruimte overbleef voor nieuwe bebouwing.

Vanaf ongeveer 1850 begon Den Haag snel te groeien: het aantal inwoners tussen 1850 en 1890 werd bijna verdrievoudigd. Deze groei werd veroorzaakt door de trek van het platteland naar de grote steden, een algemeen verschijnsel aan het eind van de negentiende eeuw. Belangrijk voor Den Haag waren de uitbreiding van het regeringsapparaat en de terugkomst van talrijke Nederlandse die in Nederlands-Indië hadden gewoond. Zij werden aangetrokken door het aangename groene woonklimaat nabij de zee en de duinen.  In een rap tempo werden nieuwe woonwijken gebouwd in de meest uitbundige negentiende eeuwse neostijlen, die karakteristiek zijn voor het Den Haag in het Fin de Siècle, ofwel het einde van de negentiende eeuw. Fraaie voorbeelden zijn het Willemspark, de Archipelbuurt, het Statenkwartier en het Van Stolkpark. Toch waren de stadsuitbreidingen niet alleen zo deftig van aard: de massale toestroom van arbeiders leidde tot speculatiebouw en het ontstaan van omvangrijke volksbuurten zoals de Schilderswijk, waar de mensen vaak onder slechte omstandigheden moesten leven.

Typerend voor deze periode was ook de ontwikkeling die Scheveningen doormaakte van een vissersdorp naar een badplaats, die rond 1900 internationale allure zou krijgen. Deze populariteit leidde tot de aanleg van het nabijgelegen villapark Belgische Park en de totstandkoming van grootschalige voorzieningen, waaronder de vele hotels die het karakter van de badplaats mede bepalen.

Aan het begin van de twintigste eeuw en in het Interbellum werd Den Haag uitgebreid met wijken als Benoorden- en Bezuidenhout, Villapark Zorgvliet met het Vredespaleis, de Bomenbuurt, de Vruchtenbuurt, Bohemen en de Vogelwijk. De plaatselijke Schoonheidscommissie keek toe op het nastreven van een samenhangende stedenbouwkundige visie en bewerkstelligde dat vele
opdrachten werden uitgevoerd in de architectuurstijl van de Nieuwe Haagse School. Deze specifieke stijl wordt gekenmerkt door de levendige toepassing van baksteen. Het meest fraaie voorbeeld van deze stijl is te vinden in het villapark Marlot, in de buurt van Paleis ten Bosch.


Rondleidingen

In deze prachtige uitbreidingwijken bied ik de volgende rondtours aan, naar uw eigen keus op de fiets of in een (antieke) bus:

-    Landgoederen in en om Den Haag
-    Negentiende-eeuws Den Haag

-    De Nieuwe Haagse School

-    De badplaats ScheveningenTarieven en mogelijkheden
€ 15,00 per persoon voor een groep vanaf 6 personen, exclusief de huur van fietsen of een (antieke) bus.
Bij een groep kleiner dan 6 personen reken ik € 100,00 voor de gehele rondleiding, exclusief de huur van fietsen of een (antieke) bus.
Vanzelfsprekend is het mogelijk om uw eigen fiets te gebruiken bij deze rondleiding.

Een rondleiding buiten het centrum duurt ongeveer 3 uur.

Graag maak ik een offerte voor u, waarin ik uw specifieke wensen op kan nemen. Natuurlijk is het mogelijk om uw rondleiding te combineren met een drankje en een hapje in één van de vele gezellige Haagse horecagelegenheden.