Zicht op Architectuur


Rondleidingen in het centrumGeschiedenis
Den Haag is in de dertiende eeuw ontstaan rond twee nadrukkelijk van elkaar gescheiden delen: de oude grafelijke residentie en een kleine burgerlijke handelsnederzetting ten zuidwesten hiervan. A an het begin van de dertiende eeuw kozen de graven van Holland de droge en groene omgeving van het latere Den Haag als vaste verblijfplaats. Zij lieten op een strandwal op de plaats van het huidige Binnenhof rond 1250 een grafelijk paleis bouwen, waarvan de Ridderzaal een overblijfsel is. Dit hof werd aan het einde van de zestiende eeuw de zetel van de landsregering. De ontwikkeling van wat aanvankelijk als kleine nederzetting ’s-Gravenhage begon, hangt zodoende nauw samen met de ontwikkeling van het graafschap Holland en de ontwikkeling van de Nederlandse staat.

Door de aanwezigheid van het hof ontstond in de buurt al spoedig een handelsnederzetting. Boeren en werklui voorzagen de adellijke bewoners van hun levensbehoeften en verleenden allerlei diensten. De kern van de handelsnederzetting werd gevormd door de Grote Kerk, die al in 1276 werd gesticht. Rond de kerk werden markten gehouden voor verschillende producten. Op deze markten liepen stadsooievaars rond die werden aangetrokken door het afval. De ooievaars bleken zo kenmerkend voor Den Haag dat ze zijn vereeuwigd in het stadswapen.

De oorspronkelijke tweedeling van Den Haag is nog altijd herkenbaar in het straatbeeld: de straten in de middeleeuwse handelsnederzetting zijn smal en gebogen en de bebouwing staat dicht op elkaar; een schril contrast met het ruime Hofkwartier.


Rondleidingen
In het centrum van Den Haag bied ik architectuurwandelingen aan met de volgende thema’s:

-    Historisch Den Haag
-    Koninklijk Den Haag
-    Den Haag als winkelstad
-    Modern Den HaagTarieven en mogelijkheden
€ 10,50 per persoon bij een aantal vanaf 6 personen.
Is de groep kleiner dan 6 personen, dan reken ik € 65,00 voor de gehele rondleiding.

Een rondleiding duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

In overleg is het natuurlijk mogelijk uw rondleiding te combineren met een drankje en hapje in één van de sfeervolle cafés of restaurants in de stad.