Zicht op Architectuur


Biografie

Vanaf september 2012: Zicht op Architectuur
Als zelfstandig ondernemer geef ik stadsrondleidingen en ik schrijf teksten over architectuur(geschiedenis) en de gebouwde omgeving, onder andere in opdracht van de Gemeente Den Haag.
Naast mijn activiteiten voor Zicht op Architectuur ben ik als groepsleerkracht werkzaam in het basisonderwijs.

Maart 2008 - september 2010: Gemeente Den Haag - Auteur Architectuurgids Den Haag

Als auteur heb ik in opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag het architectuurhistorisch vooronderzoek verricht en de teksten geschreven voor de circa 350 gebouwen, die in de Architectuurgids Den Haag opgenomen zijn. Ook heb ik een inleiding geschreven, waarin het ontstaan en de stedenbouwkundige context van Den Haag wordt beschreven. Daarnaast was ik als secretaris en lid van de selectiecommissie verantwoordelijk voor de selectie van de gebouwen, die uiteindelijk in de Architectuurgids zijn opgenomen. Verder onderhield en coordineerde ik het contact met de uitgeverij, de fotograaf, de vertaler en de vormgever.

September 2002 - Juni 2009: Museum voor Communicatie: Senior museumdocent / rondleider
In het Museum voor Communicatie heb ik les gegeven aan kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Verder gaf ik rondleidingen en workshops aan groepen volwassenen, studenten en middelbare scholieren.

September 2006 - december 2007: Gemeente Den Haag - Beleidsmedewerker / Secretaris Welstandscommissie

Als beleidsmedewerker bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Welstand, van de gemeente Den Haag heb ik gewerkt aan de evaluatie van de Welstandsnota en de website van de afdeling Welstand. Daarnaast was ik secretaris van de Welstandscommissie, die wekelijks bijeen komt en de bouwplannen voor Den Haag beoordeelt op hun esthetische waarde. Bij deze beoordeling staat het evenwicht tussen historisch en modern, tussen bouwen en groen en tussen stad en haar ommeland centraal. Ik was verantwoordelijk voor het agendabeheer, de verslaglegging en de dossiervorming. Verder leidde ik het overleg tussen Monumentenzorg en de Welstandscommissie.

Oktober 2005 - mei 2007: Nederlands Architectuurinstituut (NAi) - Projectmedewerker

Bij het NAi heb ik samengewerkt met de Stichting BONAS (Bibliografieen en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen). Ik heb hier onder andere op basis van literatuur- en archiefonderzoek het oevre van de Nederlandse architecht P.J.H. Cuypers in kaart gebracht.

September 2001 - juni 2006: Universiteit Leiden - Studie Kunstgeschiedenis

Specialisatie: Architectuurgeschiedenis